TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN
Tìm kiếm

Tin Tức : Quy định về bán, cho thuê mua nhà ở xã hội được thông qua

“Quy định quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội” đã được tập thể UBND thành phố thông qua tại phiên họp diễn ra vào ngày 15/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung.

Luật Nhà ở năm 2014 đã được Quốc hội Khóa XIII thông qua vào ngày 25/11/2014; các Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ nhằm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Việc xây dựng dự thảo “Quy định quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội” để thay thế cho các quyết định trước đây của UBND Thành phố được xem là cần thiết và đúng thẩm quyền.

bán, cho thuê mua nhà ở xã hội
TP. Hà Nội đã thông qua quy định về bán, cho thuê mua nhà ở xã hội

Theo đó, Sở Xây dựng được UBND TP. Hà Nội giao nhiệm vụ kiểm tra lại các quy định của Bộ Xây dựng cũng như Bộ Tài chính liên quan đến nhà ở xã hội (NOXH) để hoàn thiện. Đồng thời, nghiên cứu, đưa ra những đề xuất xây dựng phầm mềm quản lý tổng thể về NOXH, nhằm cung cấp thông tin về các dự án đầu tư xây dựng NOXH trên địa bàn thành phố một cách đầy đủ như: Tên dự án, nhà đầu tư, các chỉ tiêu cơ bản của dự án, tình hình triển khai thực hiện quản lý đối tượng mua, thuê sử dụng nhà ở xã hội...

Sở này cũng có trách nhiệm công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở về các tiêu chuẩn, tiêu chí của đối tượng được tham gia thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội theo quy định. Cùng với đó, phối hợp với Sở Tư pháp để hoàn thiện dự thảo, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

Các tin khác